Одним із головних завдань сучасного суспільства є створення системи, яка виховувала б не тільки освічену, культурну людину, а й формувала соціальну активність особистості, готової до участі в процесах державотворення, здатної до спільного життя та співпраці в громадянському суспільстві, працелюбної, відповідальної за свої дії. Систему, яка б викликала прагнення до самоосвіти і самовдосконалення. Сформувати таку особистість може тільки такий навчальний заклад, у якому навчально-виховний процес ґрунтується на принципах демократії і гуманізму. Місією Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шевченка є забезпечення умов для розвитку і становлення особистості дитини, а в майбутньому повноцінного громадянина, як найвищої цінності суспільства.
В основу виховної системи Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шевченка покладено проблему становлення особистості на основі впровадження в навчально-виховний процес інтерактивних технологій. Виховна система передбачає активну діяльність всіх членів колективу. Одна з основних функцій педагога полягає в тому, щоб розвинути в учнів здатність як найточніше розуміти свою внутрішню та зовнішню сутність. У НВК культивують підходи, в яких взаємини з дітьми будуються з урахуванням їхньої гідності й права бути особистістю, висловлювати свої думки, мати особисті переконання.
Школяр залучається до процесу становлення і виховання самого себе. Вироблення в учня почуття господаря школи, класу , навичок співпраці на принципах рівності, гласності, демократизму забезпечується завдяки дієвій системі дитячого самоврядування. Учнівське самоврядування - це співпраця батьків, вчителів, учнів й спосіб світосприйняття, які допомагають створити атмосферу успіху і дають змогу згуртувати учнівський колектив.
Учнівське самоврядування наповнюється конкретними справами, з якими діти справляються без зайвої допомоги. Головний показник нашої моделі - її саморозвиток, ініціатива пішла знизу, її не потрібно стримувати.
Для того, щоб діяльність шкільного парламенту була результативною ми наповнили її новим змістом, творчістю, оптимізмом.
Виховна система не може ефективно працювати без тісного контакту з батьками. Батьки учнів є активними учасниками шкільних та класних свят. У школі функціонує батьківський лекторій, на засіданнях якого батьки діляться досвідом з розв’язання виховних проблем. Розповідають про традиції своїх родин, обговорюють актуальні питання сімейного виховання та вносять пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу школи. Здійсненню педагогічної освіти батьків сприяють індивідуальні консультації, батьківські збори, батьківський всеобуч. Розповідають про традиції своїх родин, обговорюють актуальні питання сімейного виховання та вносять пропозиції щодо поліпшення навчально- виховного процесу школи. Здійсненню педагогічної освіти батьків сприяють індивідуальні консультації, батьківські збори, батьківський всеобуч.
Кiлькiсть переглядiв: 2077