/Files/images/foto2/100_9606.JPG

Голованівський ліцей ім.Т.Г.Шевченка працює над проблемою:

«Розвиток професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителів як основа моделювання інноваційного освітнього простору»

Головні завдання закладу є:

- введення в дію нового Закону «Про освіту»;

- дотримання вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти;

- здійснення наступності основних освітніх галузей і ліній початкової, основної і старшої школи;

- реалізація ідеї особистісно-орієнтованого навчання, зокрема забезпечення його профільної спрямованості у старшій школі;

- створення умов для всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів розумових, творчих і фізичних здібностей;

- створення для усіх учнів рівних можливостей для отримання якісної освіти;

- виховання відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, підготовка кваліфікованих фахівців, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору;

- всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних компетентностей для її успішної самореалізації, виховання відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного вибору;

- формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності: здатність спілкуватися державною мовою та однією з іноземних мов, математична грамотність і обізнаність у галузі природничих наук, техніки і технологій, готовність використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй діяльності, уміння вчитися впродовж життя, здатність до соціальної комунікації й активності, життя в громадянському суспільстві, володіння навичками підприємницької діяльності, загальнокультурна й екологічна грамотність та готовність до здорового способу життя та інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

У складі закладу функціонують:

Ø Рада закладу;

Ø Методична рада;

Ø Методичні об'єднання учителів-предметників, класних керівників, вихователів груп продовженого дня, динамічні групи вчителів;

Ø Соціально-психологічна служба;

Ø Варіативні об’єднання (Творчі групи «Пошук» (учителі початкових класів), «Інтелект Голованівщини» (учителі математики), «Школа адаптації молодого спеціаліста початкових класів», «Крок до майстерності»);

Ø Учнівський парламент;

Ø Рада профілактики правопорушень;

Ø Батьківський лекторій.

Кадрове забезпечення:

У 2019/2020 навчальному році у закладі, відповідно штатного розпису, працює 89 педагогічних працівників. 96% від загальної кількості мають повну вищу освіту та 4% - середню спеціальну.

Спеціаліст вищої категорії – 32

з них «учитель-методист» – 5

«старший учитель” – 21

Спеціаліст першої категорії – 15

Спеціаліст другої категорії – 14

Спеціаліст - 9

Кадровий потенціал на 2019/2020 навчальний рік:

ВСЬОГО: 89 працівників

Спеціаліст вищої категорії – 34

Спеціаліст першої категорії – 10

Спеціаліст другої категорії – 18

Спеціаліст - 11

«учитель-методист» – 5

«старший учитель” – 22

Нагороджені значком «Відмінник освіти України» - 2 особи

Склад педагогічних працівників за статтю не змінився. Динаміка вікового складу була незначною.

Середній вік учителів 41 рік. Влітку 2019 року звільнилося 2 осіб. Плинність кадрів 2%. Педагогів, вік яких перевищує 55 років – 15 осіб. Кількість педагогів пенсійного віку - 14, що становить 19%.

Для забезпечення навчальної діяльності в закладі обладнано:

- 31 класних кімнат;

- 2 кабінети інформатики;

- 1 кабінет- інноваційний навчально-тренінговий кабінет;

- 1 лінгафонний кабінет;

- 1 кабінет хімії з мультимедійною дошкою;

- 1 кабінет фізики з інтерактивною дошкою;

- 1 кабінет музики;

- 2 майстерні;

- 2 спортивних зали;

- спортивний майданчик;

- бібліотека.

Книжковий фонд - 21 927

Фонд підручників - 8 609

Фонд художньої літератури - 13 318

В закладі працюють гуртки:
1 Вокальний спів Кирилюк М.В.
2 Декоративно-прикладне мистецтво "ТекСТИЛЬ" Мельник Т.І.
3 Волейбол Мирошниченко В.М.
4 Баскетбол Мирошниченко В.М.
5 Легка атлетика Молдован Н.В.
6 ФутболОсіпчук М.М.

Площа земельної ділянки - 10000 м.кв.

Корисна площа будівлі - 6066 м.кв.

В 2019/2020 навчальному році в закладі навчається 836 учнів:
Клас Класний керівник Хлопчиків Дівчаток Всього З них на індивідуальній формі навчання
1 – А Коломійчук В.18 14 32
1 – Б Комаха Г.О. 15 16 31
1 – В Косован О.А. 15 19 34
2 – А Торкотюк Л.В 14 14 281
2 – Б Ковбасюк Н.Л 14 16 30
2 – В Куніченко Т.М 14 16 30
3 – А Яворська В.І. 14 13 27
3 – Б Мосенз А.Б. 16 15 31
3 – В Сорока І.М. 15 16 31
4 – А Дудар Л.М. 16 13 29 1
4 – ББуліга С.М. 17 8 25 1
4 – В Бучацька Т.М.16 8 24 1
Всього 1-4 кл. 184 168 352
5 – А Медведчук М.П. 111627
5 – Б Гереженовська Н.О.171330
5 – В Смоленська В.В 171532
6 – А Березюк Т.І.920 29
6 – Б Аджиєнко Т.Ю. 18 1028
6 – В Савчук І.В.18927
7 – А Коваль Л.В. 101525
7 – Б Коваль Т.С. 111930
7 – В Кравцан Н.М. 107171
8 – А Спусканюк Г.С.17 10 27
8 – Б Молдован Н.В. 1517321
9 – А Багачук Л.М. 8 1422
9 – Б Войченко А.С. 23831
9 – В Дідовець Г.О.1212 24 1
10-А Куляєва Н.Ю. 12 10 22
10-БКомаха В.В.71421
10-В Криворучко М.М 5 1116
11-А Запорожчук Г.М510151
11-БОцабрик О.М.151429
Всього 5-11 кл. 240 244484
Всього по закладу 424 412836 7

Окремі категорії:

Діти, що постраждали від аварії на ЧАЄС - 2

Діти сироти та під опікою - 15

Діти учасників АТО - 25

Напівсироти - 14

Діти з особливими потребами - 8

Діти з малозабезпечених сімей - 10

Діти схильні до правопорушень - 5

Діти з багатодітних сімей - 102

Діти трудових мігрантів - 16

Діти з неповних сімей - 74

Обдаровані діти - 31

Характеристика соціуму оточення:

Навчально-виховний комплекс тісно співпрацює з:

Ø Будинком дитячої та юнацької творчості

Ø Школою мистецтв

Ø Районною бібліотекою

Ø Районною дитячою бібліотекою

Ø Районним будинком культури

Ø Дитячо-юнацькою спортивною школою

Навчально-виховний комплекс працює в І зміну.

8.10- 8.30:

понеділок - бесіда з безпеки життєдіяльності

вівторок - інформаційна година

середа - бесіда з профілактики правопорушень

четвер - виховна година

п’ятниця - робота з щоденниками

Початок занять о 8.30, закінчення 7 уроку – о 15.15

Тривалість уроків: 1 клас – 35 хвилин

2-4 класи – 40 хвилин

5-11 класи – 45 хвилин

У закладі функціонують 7 груп продовженого дня, в яких навчається 213 учні 1-4 класів.

Для забезпечення належної організації гарячого харчування впроваджено 2 великі перерви по 25 хвилин.

Гарячим харчуванням охоплено 318 учнів початкової школи, 58 учнів пільгового контингенту, 93 учнів, які доїжджають з с.Вербове, с.Грузьке, с.Олександрівка, с.Свірневе, с.Ємилівка та всіх бажаючих (за власні кошти).

Кiлькiсть переглядiв: 2234