/Files/images/foto2/100_9606.JPG

НВК "Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка - гімназія", що на Кіровоградщині, заснована у 20 роках ХХ століття і є єдиним навчальним закладом селища районного призначення. Саме це зобов’язує педагогічний колектив забезпечити повноцінний розвиток індивідуальних здібностей дітей, задовольнити їх потреби в самореалізації відповідно до запитів сучасності. Тому головна увага зосереджена на створенні умов інтелектуального, морального і фізичного розвитку особистості.

Навчально-виховний комплекс працює над проблемою:

«Створення інноваційно-освітнього середовища для самовдосконалення та самореалізації кожного учасника навчально-виховного процесу»

Головні завдання НВК:

- запровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес та управлінську діяльність;

- забезпечення компетентнісного підходу до змісту освіти;

- створення для усіх учнів рівних можливостей для отримання якісної освіти;

- здійснення наступності основних освітніх галузей і ліній початкової, основної і старшої школи;

- реалізація ідеї особистісно-орієнтованого навчання, зокрема забезпечення його профільної спрямованості у старшій школі;

- забезпечення популяризації педагогічних ініціатив, перспективного досвіду і реальних досягнень членів колективу;

- створення умов для всебічного розвитку особистості, природних нахилів, здібностей і обдарованості та творчої самореалізації учнівської молоді;

- створення сприятливого мікроклімату в колективі, розвиток та удоско-налення виховного простору для розвитку особистості;

- виховання компетентного конкурентоспроможного, зорієнтованого на певну сферу діяльності, здатним навчатися впродовж життя, розвивати свої потенційні таланти й різноманітні здібності;

- формування свідомої громадської позиції, розвиток духовності, моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури.

У складі закладу функціонують:

· Методична рада;

· Методичні об'єднання учителів-предметників;

· Методичне об'єднання класних керівників;

· Методичне об'єднання вихователів груп продовженого дня;

· Рада закладу;

· Соціально-психологічна служба;

· Варіативні об’єднання (Творчі групи «Веб-технології», «Спадок віків», «Крок за кроком», «Джерело», «Педагогічний проект», Школа молодого вчителя початкових класів);

· Учнівський парламент.

Кадровий потенціал на 2016/2017 навчальний рік:

ВСЬОГО: 68 працівників

Спеціаліст вищої категорії – 33

Спеціаліст першої категорії – 5

Спеціаліст другої категорії – 12

Спеціаліст - 18

«учитель-методист» – 5

«старший учитель” – 19

Нагороджені значком «Відмінник освіти України» - 3 особи

НАПОВНЮВАНІСТЬ КЛАСІВ в 2016/2017 навчальному році на 08.11.2016 року

Клас Класний керівник Хлопчиків Дівчаток Всього с.Ємилівка З них на індивідуальній формі навчання
1 – А Дудар Л.М. 14 8 22
1 – Б Буліга С.М. 18 7 25 2
1 – В Бучацька Т.М. 12 8 20 1д.
2 – А Комаха Г.О. 8 15 23
2 – Б Косован О.А. 15 12 27 1
2 – В Коломійчук В. 10 11 21 1
3 – А Ряба О.В. 13 7 20
3 – Б Торкотюк Л.В 13 12 25
3 – В Ковбасюк Н.Л 11 16 27 5д.
4 – А Сорока І.М. 11 10 21
4 – Б Александрова 6 11 17
4 – В Мосенз А.Б. 8 8 16
Всього 1-4 кл. 139 125 264
5 – А Спусканюк Г.С 18 11 29
5 – Б Молдован Н.В. 15 11 26 2
6 – А Багачук Л.М. 8 15 23
6 – Б Войченко А.С. 11 7 18
6 – В Вівич Г.О. 10 9 19 1д. +2хл.
7 – А Куляєва Н.Ю. 13 11 24 1
7 – Б Комаха В.В. 15 9 24 2
7 – В Моренець М.А. 11 10 21
8 – А Запорожчук Г. 9 11 20
8 – Б Березюк Т.І. 9 9 18 1д. 1
8 – В Оцабрик О.М. 13 9 22
9 – А Стах Л.М. 9 11 20
9 – Б Криворучко М. 14 10 24 1д.
9 – В Медведчук М. 13 11 24
10 Савчук І.В. 12 12 24 1д.
11 – А Войченко О.О. 5 14 19
11 – Б Панченко Л.Б 4 11 15 1д. 1
Всього 5-11 кл. 189 181 370
Всього по закладу 328 306 634 13 11

Для забезпечення навчальної діяльності в закладі обладнано:

- 29 класних кімнат;

- 3 кабінети інформатики /Files/images/foto/51 013.jpg

- 1 кабінет хімії з мультимедійною дошкою;/Files/images/foto/51 006.jpg

- 1 кабінет фізики;

- 1 кабінет музики; /Files/images/foto/642481612.jpg

- 2 майстерні; /Files/images/foto/IMG_1219.JPG

- 2 спортивних зали;/Files/images/foto/Изображение 131.jpg

- спортивний майданчик;

- бібліотека. /Files/images/foto1/100_6893.jpg

Книжковий фонд - 22 196


Фонд підручників - 9 106

Фонд художньої літератури - 13 090

Факультативи та гуртки

на 2015/2016 навчальний рік

Предмет

ПІП вчителя

Клас

К-сть годин

Ф а к у л ь т а т и в и

Українська мова

Багачук Л.М.

Леонова Г.М.

Панченко Л.Б.

Арчібасова Т.С.

9

10-11

1

1

1

1

Географія

Андрєєва В.М.

9-11

1

Правознавство

Склярова Н.С.

9, 10-11

2

Математика

Медведчук М.П.

Томашевська О.Ю.

8-11

9

1

1

Біологія

Комаха В.В.

9-11

1

Хімія

Криворучко М.М.

10

1

Польська мова

Бондаренко Н.М.

8

9-11

2

2

Г у р т к и

Шкіряний м’яч

Карпець М.С.

4-5

2

Волейбол

Мирошниченко В.М.

6-8

9-10

2

2

Легка атлетика

Молдован Н.В.

6-9

2

Вокал

Кирилюк М.В.

2

Характеристика соціуму оточення:

НВК тісно співпрацює з:

· Будинком дитячої творчості

· Центром дозвілля молоді

· Школою мистецтв

· Районною бібліотекою

· Районною дитячою бібліотекою

· Районним будинком культури

· ДЮСШ

НВК працює в І зміну, початок занять о 8.10, закінчення 7 уроку – о 14.55

Тривалість уроків: 1 клас – 35 хвилин

2-4 класи – 40 хвилин

5-11 класи – 45 хвилин

Для забезпечення належної організації гарячого харчування впроваджено 2 великі перерви по 25 хвилин.

Гарячим харчуванням охоплено 229 учнів початкової школи, 8 учнів пільгового контингенту та всіх бажаючих за власні кошти.

Випускники школи пишаються своєю альма-матір’ю, адже вони мають змогу отримавши міцні знання навчатися у престижних вузах, по закінченню яких працюють у різних галузях народного господарства, є керівниками установ, підприємств, займають відповідні державні посади.

Кiлькiсть переглядiв: 0