Рекомендації до книг

/Files/images/suhomlinskiy/QIP Shot - Screen 113.png

Виховання дитини... Мабуть, немає в світі проблеми складнішої за цю. Коли починати виховувати сина чи дочку? Як це робити? Такі питання хвилюють усіх бать­ків. Для них, для широкого кола вихователів і пише книгу«Тристапрактичних порад батькам»заслужений учи­тель школи України член-кореспондент Академії педаго­гічних наук СРСР, Герой Соціалістичної Праці В.О.Сухомлинський.

У праці «Як виховати справжню Людину» подається моральний ідеал, який увібрав у себе найкращі риси менталітету українського народу. В ній розкриваються конкретні принципи, істини, повчання, настанови, рекомендації тощо. Подаються вони у вигляді правил, законів як 14 Законів дружби, правил «Десять не можна», «Дев'ять негідних речей» та ін., що складають азбуку моральної культури. В ній розкриваються зміст і методика роботи з виховання у дітей любові до Батьківщини і громадянства, ставлення до людей і обов'язку перед ними, ставлення до батьків, рідних, близьких, розуміння життя, добра і зла в ньому, виховання високих моральних якостей і норм поведінки тощо. На підставі багаторічної практичної роботи в школі автор у цій праці вперше у вітчизняній педагогіці глибоко розкриває суть таких понять, як людяність, патріотизм, відповідальність, гідність, терпимість, тактовність і т. ін. На конкретних прикладах подається методика утвердження в юних душах почуття совісті, сорому, справедливості, скромності, щедрості, милосердя.
Переконливо викладається і методика найтонших сфер морального життя людини – материнського і батьківського виховання, ставлення до батьків, старших членів родини, померлих.

У працях «Павлиська середня школа», «Школа і природа», «Природа, праця, світогляд» В.О. Сухомлинський підкреслює, що в умовах сільської школи можливості взаємодії учнів з природою невичерпні, і головним спрямуванням їхньої діяльності має бути перш за все піклування про збереження природи. Посильна участь учнів у боротьбі з руйнівною стихією є школою громадянства, змужніння та господарництва, що, як зазначає педагог, вчить дітей пізнавати ціну праці, землі і хліба.

«Сто порад вчителеві»– праця, яка має стати постійним порадником вчителя. Вона має пізнавальне значення для освітніх працівників, педагогічної громадськості. У центрі уваги видатного педагога є діяльність вчителя, його проблеми, багатогранна діяльність, культура спілкування з дітьми, педагогічної майстерності, духовності, підготовки вчителів у навчальних закладах тощо.

«Батьківська педагогіка» – це висока гуманістична позиція В.О. Сухомлинського в ставленні до сім'ї. Він вважав, що гармонійний, всебічний розвиток можливий лише за умови, коли школа і сім'я будуть діяти одностайно і стають однодумцями у спільній роботі. У цій книзі педагог показав як розвиток особистості залежить від культури батька й матері, як пізнаються людські стосунки і суспільне оточення на прикладі батьків. У зв'язку з тим, що не всі батьки готові виконувати свої батьківські обов'язки, педагог рекомендує створити «батьківські школи». «Виховання майбутніх матерів і батьків – одне з найважливіших завдань школи», – так говорить В.О. Сухомлинський у своїй книжці «Батьківська педагогіка». Василь Олександрович високо цінував роль Батька і Матері, старших у сім'ї, стверджуючи: «Людина в своєму моральному розвитку стає такою, яка в неї мати, точніше, яка гармонія любові і волі в її духовному світі»; «...батько народжує і виражає, продовжує, розвиває себе в своєму синові й дочці, вливаючи своє духовне начало з духовним началом матері». Така висока оцінка місії матері і батька збігається з народно-педагогічним уявленням про роль батьків. Розвиваючи культ жінки-Матері, започаткований у вітчизняній педагогіці Т.Г. Шевченком, В.О. Сухомлинський на практиці розробляє систему роботи з утвердження цього культу в духовному житті дітей. Ця книга рекомендована широкому колу читачів, особливо тим, які беруть участь у вихованні дітей.

«Народження громадянина»– В. О. Сухомлинський, аналізуючи сутність і особливості громадянського виховання, виокремлює такі його компоненти як громадянське бачення світу, моральність, ідейну переконливість, взаємодію людини і колективу, моральну стійкість, громадянську гідність. Рекомендовано широкому колу читачів.

«Серце віддаю дітям» –одна з небагатьох в сучасній педагогічній літературі книг, що є цікавою як для вчителів, так і для батьків.В.О. Сухомлинський знайомить читача з тим, як протягом декількох років, з того часу, коли маленький громадянин вперше переступив поріг школи, до закінчення початкової школи, він вводив своїх вихованців в навколишній світ, допомагав оволодіти знаннями, пробуджував розумові здібності, виховував громадянські почуття, віру в добро, красу, вірність своїй Батьківщині. Книга розрахована на широке коло читачів.

Кiлькiсть переглядiв: 70